Regulamin Klubu Rodziców z dziećmi do lat 3

z dnia 8.11.2021

 

 1. Klub Rodziców z dziećmi do lat 3 (dalej zwany Klubem) przy ul. Fatimskiej 21A/45 jest prowadzony przez Fundację Makatka z siedzibą w Poznaniu, KRS: 0000774452 (dalej zwaną Fundacją) w ramach realizacji zadania publicznego powierzonego przez Urząd Miasta Krakowa.
 2. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem przez rodzica lub opiekuna dziecka przebywającego w Klubie jest obowiązkowe, zaś przebywanie w Klubie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Fundacja nie zapewnia opieki i nadzoru nad dziećmi przebywającymi w Klubie: rodzic/opiekun dziecka ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu.
 4. Klub jest przeznaczony dla dzieci w wieku 0-6 wraz z ich rodzicami lub opiekunami.
 5. Aby skorzystać z Klubu, należy wpisać się na listę obecności dostępną w Klubie. Wpis musi zawierać imiona korzystających, a w przypadku dzieci również wiek oraz parafkę/podpis.
 6. Dzieci, rodzice, prawni opiekunowie mogą przebywać na terenie Klubu – szczególnie w strefie wyłożonej wykładziną (zwaną dalej Strefą Zabawy) – po zdjęciu obuwie i okrycia wierzchniego. Obuwie i okrycia wierzchnia należy zostawić w szatni znajdującej się w przedsionku.
 7. Za rzeczy zagubione lub pozostawione w Klubie, Fundacja nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Na terenie Bawialni M. w szczególności zabrania się:
  • popychania i bicia innych uczestników zabawy,
  • biegania, skakania z napojami lub jedzeniem w ręku lub w jamie ustnej,
  • wnoszenia zabawek z zewnątrz,
  • wspinania się po szafkach, regałach,
  • niszczenia zabawek i pomocy edukacyjnych należących do Fundacji,
  • korzystania z urządzeń i wyposażenia w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem, informacjami, zaleceniami i zakazami pracowników Fundacji.
 9. Jedzenie i picie w Klubie jest możliwe tylko przy dużym stole poza Strefą Zabawy.
 10. Do dyspozycji rodziców i opiekunów jest czajnik elektryczny oraz kuchenka mikrofalowa ustawione na kredensie w części zapleczowej, a także dzbanek filtrujący, kawa i herbata, z których można korzystać.
 11. Do dyspozycji rodziców i opiekunów jest przewijak ustawiony w części zapleczowej, a także pieluchy jednorazowe, chusteczki nawilżane i podkłady jednorazowe, z których można korzystać.
 12. W trosce o zdrowie korzystających z Klubu, zabrania się przebywania w Klubie osób będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych. Personel pracujący w danym dniu może odmówić wejścia do Klubu osobom z widocznymi oznakami infekcji. 
 13. Po skończonej zabawie dzieci lub ich rodzice/opiekunowie powinni odłożyć zabawki na wskazane miejsce.
 14. Wszelkie uszkodzenia i zniszczenia zabawek i pomocy prosimy zgłaszać personelowi Klubu.
 15. W Klubie organizowane są zajęcia, warsztaty i spotkania ze specjalistami. Obecnie nie obowiązują zapisy na wymienione wydarzenia.
 16. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. O treści zmian regulaminu korzystający z Klubu zostaną poinformowani poprzez umieszczenie planowanych zmian w miejscu ogólnodostępnym w Klubie i na stronie internetowej.